Bořek Sousedík

(Pseudonym: BOS, Brian O’Sibley)

„Smyslem fotografie není vidět, ale aby byla vidět.“
M. H. Pirenne